Kort nieuws

Brainport, TNO en universiteiten op de bres voor kenniswerkers

Paul van Gerven
Reading time: 1 minute

Brainport Eindhoven en TNO hebben twee complementaire plannen gepresenteerd om hightechbedrijven te helpen hun kenniswerkers te behouden in de huidige economische neergang. Bedrijven zouden in het Brainport-plan waardevolle mensen kunnen parkeren bij de TU Eindhoven. Ook TNO neemt er in samenwerking met andere kennisorganisaties een flink aantal onder zijn hoede. De werknemers worden gezet op tijdelijke projecten die aansluiten op de Nederlandse innovatieagenda‘s. De overheid zou 80 procent van de kosten op zich moeten nemen, deelnemende bedrijven de rest.

Uit documenten in bezit van Bits&Chips blijkt dat TNO vijf maatschappelijk relevante thema‘s voorstelt: bouw (duurzame woningconcepten), energie (flexibele zonnecellen), mobiliteit (filebestrijding met intelligentie langs de weg), veiligheid (camera- en sensorsystemen) en zorg (onder meer robotica en telemonitoring). De TUE denkt duizend extra onderzoekers te kunnen absorberen door bestaande publiek-private innovatieprogramma‘s uit te breiden, maar ook door extra industrial fellows en promovendi aan te stellen en pasafgestudeerden een ontwerpopleiding te laten volgen.

De samenwerkende universiteiten waren Brainport en TNO voor. Zij stuurden eerder al een brief naar minister-president Balkenende waarin zij voorstellen tijdelijke overschotten in de private sectoren op te vangen. ’Onze grootste vrees is dat technische expertise anders voor altijd verloren gaat‘, aldus een zegsman van de TUE in de Volkskrant. ’Dat probleem hadden we tien jaar geleden ook, toen het slecht ging bij Philips en Daf. Toen de experts weer hard nodig waren, waren ze uit beeld verdwenen.‘

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content