Kort nieuws

CWI en TNO partneren in project naar quantumbestendige crypto

Pieter Edelman
Reading time: 1 minute

CWI en TNO zijn samen met een aantal Europese partners begonnen aan een project voor quantumcomputerbestendige cryptografie. Het Prometheus-project (voluit: privacy preserving post-quantum systems from advanced cryptographic mechanisms using lattices) richt zich op het uitwerken van praktische toepassingen met een nieuwe aanpak voor cryptografie. Het project valt onder de vlag van Horizon2020 en heeft een duur van vier jaar.

De zoektocht naar post-quantum-cryptografie (pqc) is in volle gang vanwege de ontwikkelingen op het gebied van quantumcomputers. De wiskundige vraagstukken waar de huidige asymmetrische cryptografieprotocollen zoals rsa gebaseerd zijn, zijn met een quantumcomputer snel op te lossen. Cryptologen hebben echter verschillende vraagstukken geïdentificeerd waar een quantumrekenaar net zo veel moeite heeft als een klassieke computer, voor zo ver bekend.

Een van de veelbelovende aanpakken draait om lattices of rasters. Het Prometheus-project wil deze aanpak verder uitwerken aan de hand van een aantal praktische cases, onder meer digitaal geld en elektronisch stemmen. Naast de twee Nederlandse partijen bestaat het consortium uit de bedrijven Orange, IBM Research, Thales en Scytl Barcelona en de academische partners ENS Lyon, RHU London, RU Bochum, UPC Barcelona, University Rennes en WIS Rehovot.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content