Opinie

Kenniseconomie zonder wiskunde?

Aad Vredenbregt
Reading time: 3 minutes

De helft van de Nederlandse beroepsbevolking moet in 2020 een diploma van een universiteit of hogeschool op zak hebben. Die ambitieuze doelstelling heeft de Nederlandse regering neergelegd in het kader van onze ontwikkeling tot een kenniseconomie. Tegelijkertijd constateert Unesco in zijn Science Report 2005 dat die ontwikkeling onder druk staat. Het rapport waarschuwt Nederland dat het terrein verliest op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. Te weinig jongeren kiezen voor een bèta- of techniekopleiding. Uit een overheidsrapport blijkt dat van de jongeren die overwegen om een technische opleiding te gaan volgen 38 procent uiteindelijk voor een andere sector kiest, zoals economie, gezondheid en gedrag & maatschappij. Het aantal afstudeerders aan bètaopleidingen daalt bijna ieder jaar.

In het omkeren van die trend helpt het als zoveel mogelijk scholieren de mogelijkheid openhouden om in te stromen in een bètaopleiding en dus niet vroegtijdig een pretpakket kiezen waarmee deze weg wordt afgesneden. In dat kader ben ik erg ongelukkig met zowel de minister als de staatssecretaris, die vinden dat kennis van wiskunde niet nodig is voor specifieke studies. Ze zijn voornemens wiskunde weg te halen uit een aantal profielen op de voorbereidende opleidingen, onder meer bedoeld om de studielast te verminderen. Ook voor de Pabo is het volgens de minister niet nodig om wiskunde verplicht te stellen. Een onzinnig idee: een brede wiskundige basis is nodig. Niet alleen vormt de wiskunde een basis voor ons logisch denken, héél veel onderzoek en ontwikkeling komt tegenwoordig tot stand met behulp van wiskundige modellen en technieken.

Een model is een beschrijving van een deel van de werkelijkheid in mathematische termen, vaak een vereenvoudiging van de werkelijkheid. Is die werkelijkheid eenmaal wiskundig beschreven dan worden wiskundige technieken gebruikt om het model op te lossen. Wiskunde is zowel nodig voor het opstellen als voor het oplossen van het model. Wiskunde is daarmee de basis van alle oplossingsvaardigheden. Onontbeerlijk voor elke studie, in elk geval voor de bètaopleidingen.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content