Kort nieuws

Limburgse siliciumfabriek blijft steken op financiering

Pieter Edelman
Reading time: 1 minute

The Silicon Mine, het beoogde plan om in Limburg een kristallijn-siliciumfabriek neer te zetten die aan zonnecelmakers moet leveren, dreigt te falen. Dit voorjaar had eigenlijk de eerste paal de grond in moeten gaan, maar de initiatiefnemers krijgen de financiering van 400 miljoen euro niet rond. ’De overheden willen het risicokapitaal ingevuld zien voordat ze subsidie geven, de verstrekkers van risicokapitaal willen hulp van de banken hebben en de banken willen alleen iets doen als de overheid het risico afdekt‘, zegt de trekker van het project Gosse Boxhoorn in FEM. Hij dreigt nu met het plan naar Duitsland of het Midden-Oosten te vertrekken.

Het is opnieuw een tegenslag voor de zonne-energieambities van de medeoprichter en voormalig directeur van Solland Solar. Samen met mededirecteur Huybert Thijs werd hij in oktober aan de kant gezet door grootaandeelhouder Delta, omdat die de groeiplannen te gedurfd vond. Delta stond in het begin ook achter The Silicon Mine, maar verkocht zijn aandeel aan Essent. Andere partners in het project zijn DSM en investeringsbank Liof. Het plan was om te beginnen met een capaciteit van vierduizend ton polykristallijn silicium per jaar.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content