Kort nieuws

TUE en Verum integreren verificatietechnologie

Nieke Roos
Reading time: 2 minutes

De Technische Universiteit Eindhoven en Verum storten zich op de integratie van de MCRL2-modelchecker in de volgende generatie van de ASD-toolset. Daartoe starten ze een negen maanden durend onderzoeksproject met subsidie van Tetracom (Technology Transfer in Computing Systems), een Europees initiatief binnen het Zevende Kaderprogramma om technologietransfer tussen academia en industrie te bevorderen. Doel is de koppeling van MCRL2 en de nieuwe ASD Modeling Language (ASDML), zodat Verums toolset softwaredesigns op meer eigenschappen kan checken.

Micro Common Representation Language 2 (MCRL2) is een zogeheten procesalgebra, een wiskundige taal om te redeneren over wat er gebeurt in een systeem met aan elkaar gekoppelde processoren of computers. De algebra beschrijft hoe toestanden veranderen in dit geheel. MCRL2, ontwikkeld door de groep van professor Jan Friso Groote aan de TUE-faculteit Wiskunde & Informatica, houdt daarbij rekening met data en het tijdsaspect. De technologie kent al verschillende industriële toepassingen, van de verificatie van signalering op het spoor tot de analyse van de controlesystemen van de Large Hadron Collider bij Cern.

Het Tetracom-project staat onder leiding van Tim Willemse, universitair docent bij Wiskunde & Informatica. Eerste focus is de semantische vertaling van ASDML in MCRL2. Daarnaast gaat het onderzoek bekijken hoe additionele eigenschappen van ASDML-modelsets zijn te checken en hoe de verificatieresultaten via de Verum-omgeving zijn om te zetten in een gebruikersvriendelijk formaat. Als het project slaagt, wil het Waalrese bedrijf MCRL2 zo snel mogelijk opnemen in zijn toolsuite.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content