Kort nieuws

Van Houten vindt Philips te traag opereren

Paul van Gerven
Reading time: 1 minute

Philips-topman Frans van Houten wil het concern omvormen tot een soort conglomeraat van lenige, snel schakelende onderdelen die goed kunnen inspelen op de lokale markt. Door de huidige gecentraliseerde organisatie kan het concern niet snel genoeg inspringen op kansen en dat staat groei in de weg. Dat zegt Van Houten in een gesprek dat het Financieele Dagblad vandaag afdrukt. ’Historisch gezien lag alle macht in het centrum van Philips, maar ik zie Philips meer als een gedistribueerd systeem van ondernemende bedrijven die slim samenwerken‘, aldus de topman, die het stokje in april overnam van Gerard Kleisterlee.

Van Houten vervolgt: ’We zadelen deze centra niet op met een set bureaucratische regels, maar zorgen ervoor dat ze snel en wendbaar kunnen opereren. Ze hebben toegang tot alle technologie binnen Philips en zij bepalen ook wat ze daarvan nodig hebben, in plaats van dat we die technologieën vanuit Nederland of de VS veel te ver doorontwikkelen. Dat is een breuk met het verleden binnen Philips. Door meer ondernemerschap naar grote markten te brengen, kunnen we ook de beste mensen aantrekken, omdat het veel motiverender werkt.‘

Als Van Houten zijn geschiedenis kent, doet hij er goed aan de cultuuromslag die hij voorstaat niet in extremis door te voeren. ’Bedrijfsbiograaf‘ Marcel Metze analyseerde in zijn boek ’Kortsluiting‘ dat al te zelfstandig opererende landorganisaties – ’koninkrijkjes‘ – Philips duur is komen te staan.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content