Achtergrond

Veiliger en sneller reizen door coöperatief rijden

Kim Loohuis is freelancer. Ze schreef dit artikel in opdracht van Nspyre.

Reading time: 4 minutes

Het wordt steeds drukker op de Nederlandse wegen, waardoor knelpunten en belemmeringen kunnen ontstaan. Rijkswaterstaat werkt met een aantal partners in verschillende projecten samen om de doorstroming te verbeteren en de verkeersveiligheid te verhogen. Daarbij zetten ze innovatieve technologieën in langs de wegen en in auto’s, zodat die met elkaar kunnen communiceren.

Een groot deel van de auto’s die nu op de Nederlandse wegen rijden, is al ‘slim’. Zij gebruiken een radar als sensor om bijvoorbeeld de cruisecontrolsnelheid aan te passen aan een voorganger. ‘Dat noemen we adaptive cruisecontrol’, legt Jeroen van der Werf, businessconsultant bij Nspyre, uit. Hij is betrokken bij het project Cooperative ITS Corridor van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, waarbij Nederland, Duitsland en Oostenrijk op de corridor Rotterdam-Frankfurt-Wenen nieuwe technologie gaan inzetten om de doorstroming te verbeteren en de veiligheid op de weg te vergroten. ‘Een stap verder is coöperatieve technologie. Hierbij kunnen voertuigen via radiocommunicatie onderling of met de wegkantsystemen communiceren.’ Als er onverwacht een file ontstaat, ontvangt de auto een signaal van zijn voorgangers, waardoor hij automatisch afremt. ‘Het wordt dan moeilijk om nog een aanrijding te veroorzaken’, glimlacht Van der Werf.

De voordelen van coöperatieve in-car technologie zijn evident: het aantal ongevallen met (dodelijke) slachtoffers zal aanzienlijk dalen omdat het voertuig beter is geïnformeerd over zijn omgeving en daardoor beter kan anticiperen op situaties. Daarnaast is er sprake van capaciteitswinst van het wegennet omdat de infrastructuur beter wordt benut en de doorstroming wordt verbeterd. ‘Als er wegwerkzaamheden zijn, worden er zogenoemde ‘pijlwagens’ aan het begin gezet die een automobilist waarschuwen dat er een rijstrook is afgesloten. Bestuurders kunnen dat nog over het hoofd zien, maar als zo’n pijlwagen signalen uitzendt naar de voertuigen op de weg, kunnen ze veel eerder een waarschuwing krijgen. De volgende stap is dat de auto vanzelf aangeeft dat hij van rijbaan wil wisselen.’

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content