Pieter Edelman
8 January 2010

Vlak voor de kerst heeft het ministerie van EZ 125 miljoen euro uit de Fes-gelden toegekend aan het programma ’Towards a sustainable open innovation ecosystem‘, dat grotendeels is gebaseerd op de strategische resesarchagenda van het Nederlands Nano Initiatief. De subsidie is de grootste van in totaal acht projecten die samen 372,8 miljoen euro opsouperen. Ook chemie, levenswetenschappen, onderwijs en voeding vallen in de prijzen. Twee van deze projecten waren al eerder gehonoreerd, de overige zes vereisten nog schaafwerk. In de Fes-pot zit nu nog 127,2 miljoen euro.

De 125 miljoen gaat naar de programma‘s Microned en Nanoned, die als doel hebben nieuwe toepassingen op het gebied van micro- en nanotechnologie te onderzoeken en te ontwikkelen tot producten. In totaal hebben deze programma‘s een budget van 300 miljoen euro.