Pieter Edelman
17 September 2009

Het ministerie van EZ en de provincie Overijssel komen elk met acht ton over de brug om de revalidatie-’robot‘ Lopes van de UT door te ontwikkelen. Dit mechatronische systeem is bedoeld om slachtoffers van een beroerte te helpen revalideren. De patiënt wordt hierbij begeleid door een exoskelet, dat alleen kracht zet wanneer dat nodig is. Daarmee kan de patiënt de vereiste oefeningen uitvoeren. ’De effectiviteit van deze aanpak is aangetoond‘, zegt UT-onderzoeker Herman van der Kooij. Het apparaat is echter nog niet geschikt voor gebruik in de kliniek.

Het vervolgtraject moet leiden tot een commerciële versie. Daarvoor moet de aansturing nog worden verbeterd. De initiatiefnemers denken dat de commercialisering en productie van Lopes uiteindelijk tussen de twintig en vijftig banen kan opleveren. Binnen twee jaar hopen ze met proeven in de kliniek te kunnen beginnen.

Bij het doorontwikkelen van Lopes zijn de bedrijven Demcon en Moog betrokken. Vanuit de medische wereld doen R&D-takken van de Maartenskliniek in Nijmegen en het Roessingh-centrum voor revalidatie uit Enschede mee. Het geld van de nationale overheid is afkomstig uit het Pieken in de Delta-programma.