15 September 2009

Het Hightech Topproject Printvalley gaat de komende twee jaar onderzoek doen naar geavanceerde printtechnologieën en toepassingen daarvan. Het ministerie van Economische Zaken heeft ruim 18 miljoen euro subsidie toegekend aan een consortium van 23 bedrijven en kennisinstellingen. Penvoerder is Océ. Zo‘n honderdtachtig researchers, onder wie tachtig uit Venlo, storten zich op grafische en industriële applicaties, onder meer voor het drukken van beeldschermen, veiligheidskenmerken, verpakkingen en zonnecellen.

Binnen Printvalley heeft Océ gezelschap van de grote jongens DSM (Neoresins), OTB (Solar), NXP, Philips (Applied Technologies) en Stork (Prints). Daarnaast sluiten de kennisinstellingen TNO, TU Delft en TU Eindhoven aan. Vanuit het MKB komen chipontwerper Bruco, coatingproducent Kriya Materials, displaymakers Liquavista en Oled Technologies (de doorstart van OTB Display), drukkerij Joh. Enschedé, machinevisionspecialist Beltech, mechatronicabedrijven CCM, Demcon, Mechatronics Partners, NTS en Sioux (ook embedded software), ontwikkelaar van simulatietools Reden, TUE-beveiligingsspin-off Validus Technologies en Vision Dynamics-onderdeel Innophysics, dat plasma-apparatuur bouwt voor decoratieve bedrukking.

De partners hebben zes technologiegebieden geïdentificeerd. Ten eerste bekijken ze hoe de snelheid en betrouwbaarheid van printprocessen en depositietechnologieën is te verhogen en de impact op het milieu te verlagen. Ten tweede doen ze onderzoek naar flexibele inzetbaarheid op een brede reeks substraten, waaronder folie, papier, plastic, textiel en zonnecellen. Ten derde ontwikkelen ze nieuwe inkten en bestuderen ze de interactie met de ondergrond. Ten vierde storten de deelnemers zich op de mechatronica en de embedded besturing. Ten vijfde gaan ze simulatietools en modellen bouwen en delen. Ten slotte willen ze de beeldverwerking verbeteren om de grote datastromen in goede banen te leiden.

Bij deze zes technologiegebieden hebben de projectpartners veertien concrete toepassingen gedefinieerd die de waarde van de Printvalley-ontwikkelingen aantonen. Al deze zogeheten business carriers komen binnen twee jaar tot demonstrators. Zo gaat Océ twee inkjetgebaseerde technologieplatforms ontwikkelen voor nieuwe printers op zowel smal als breed formaat. Wat de andere dragers zijn, is nog niet bekend.

BCe24 save the date

Het is niet de bedoeling dat het na twee jaar ophoudt. De deelnemende partijen streven naar een ecosysteem dat door blijft groeien als het Printvalley-project is afgelopen. Uitbreiding over de grenzen is daarbij een reële mogelijkheid. Verschillende Europese partijen hebben al aangegeven mee te willen doen aan zo‘n ecosysteem.