Pieter Edelman
3 April 2018

2017 is een bewogen jaar voor TNO. De organisatie voerde het masterplan door om zichzelf om te vormen van een thematische naar een bedrijfsgerichte organisatie, wat per 1 januari 2018 afgerond werd. Ondertussen hielden opdrachtgevers uit eigen land de hand op de knip, waardoor 2017 financieel lastig was. Al met al haalde de organisatie een operationeel resultaat van een half miljoen euro.

TNO moest met een nieuwe structuur komen omdat de overheidsbijdrage steeds meer onder druk staat. Daarom is het Strategisch Plan 2018-2021 ‘Vliegwiel voor innovatie in Nederland’ opgesteld. Voorheen was TNO een matrixorganisatie met vijf thema’s en twee expertisegebieden, nu gaat de organisatie verder met negen marktgerichte units. Daarbij is al rekening gehouden met de komst van ECN.

Op financieel gebied zag TNO de inkomsten dalen van 431 naar 426 miljoen euro. De orderintake was bovendien ongelijkmatig over de researchgroepen verdeeld. Tegelijk kreeg de onderzoeksorganisatie te maken met toegenomen investeringen en maakte de Raad voor het Defensieonderzoek in 2016 de keuze om in 2017 in het verleden opgebouwd vermogen in te zetten voor onderzoeksprojecten en versterking van de kennisbasis.

Door eenmalige baten uit de verkoop van een meerderheidsaandeel van TNO Bedrijven kon de organisatie uiteindelijk toch een ruim positief totaalresultaat noteren. Dat wordt onder andere ingezet voor Techtransfer, het valorisatie-programma van TNO om kennis om te zetten in bedrijvigheid.

 advertorial 
Microchip

Device lifecycle management for fleets of IoT devices

Microchip gives insight on device management, what exactly is it, how to implement it and how to roll over the device management during the roll out phase when the products are in the field. Read more. .

Microscoop