Nieke Roos
22 October 2015

TNO krimpt dit jaar met 220 fte. Zestig procent hiervan heeft het al geschrapt, onder meer door vacatures niet in te vullen en tijdelijke contracten niet te verlengen. Voor ruim honderd medewerkers komt de functie te vervallen. Zij krijgen hulp bij het vinden van een nieuwe baan binnen of buiten de organisatie.

Als gevolg van bezuinigingen op de toegepaste kennisinstellingen ziet TNO de overheidsfinanciering met zeventien miljoen euro teruglopen (op een huidig totaal van 166 miljoen). Ook de bijdrages uit de markt blijven achter. Bovendien moet het btw-tegenvallers van naar verwachting enkele miljoenen en wegvallende compensatie voor EU-projecten à twee miljoen verwerken in de begroting.

Deze ontwikkelingen dwingen TNO om te snijden in de organisatie. Een aantal kennisgebieden gaat het versneld afbouwen, met de bijbehorende personele reducties. Het brengt onder meer de financiële inzet op de topsectoren terug met negen miljoen. HTSM en ICT blijven buiten schot.