Pieter Edelman
20 November 2017

Het Haagse Ampyx Power ontvangt 2,5 miljoen euro aan Europese subsidie voor het functionele prototype van zijn stroomopwekkende vliegtuig. Het geld komt uit het European Regional Development Fund (ERDF) en is bedoeld voor materiaal- en componentkosten. Volgens Ampyx dekt de subsidie ongeveer veertig procent van de kosten die gemaakt moeten worden voor het vliegtuig, het grondstation en de software.

Ampyx werkt momenteel aan de AP3, zijn derde prototype. Tot nu toe is de technologie gevalideerd aan de hand van korte testvluchten, de AP3 moet daadwerkelijk gedurende langere tijd zelfstandig in de lucht kunnen blijven en daarmee rond de tweehonderdvijftig kW kunnen opwekken. Het model is bedoeld om de technologie te valideren en de eerste stappen richting de markt te zetten. In 2020 moet een model van twee MW volgen.

Ampyx
Ampyx positioneert de AP3 onder meer als systeem om verouderde windparken op zee een tweede leven te geven. De funderingen van oude windturbines zijn niet geschikt voor moderne exemplaren, maar kunnen wel de Haagse vliegtuigjes aan.

Vliegende windturbine

Het toestel wekt energie op door achtjes in de wind te vliegen en via een kabel een lier op de grond uit te trekken. Aan het eind van de cyclus duikt het toestel naar de lier toe, waardoor de kabel slap komt te hangen en zonder veel energie te gebruiken weer opgewonden kan worden.

Op papier is dit concept veel kostenefficiënter dan een traditionele windturbine omdat er slecht een fractie van het materiaal gebruikt wordt is en er geen zware fundering nodig is voor de installatie. Bovendien kan een vliegtuigje de sterkere windstromen op grotere hoogte benutten, wat een niet-lineair voordeel oplevert. Het concept is echter wel lastiger te realiseren; het vliegtuig moet immers betrouwbaar zelfstandig opereren in uitdagende weersomstandigheden. Ampyx werkt daarom al negen jaar aan het idee. Vorig jaar rondde het de ontwikkeling van de benodigde autopilot-software af, waardoor nu de stap naar een daadwerkelijk systeem gemaakt kan worden.

BCe24 save the date

De subsidie is toegekend door het ‘Kansen voor West’-programma van de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland, en de vier grote steden van Nederland. In 2010 ontving Ampyx ook al een subsidie uit dit programma. In totaal heeft het bedrijf sinds zijn oprichting al 24 miljoen euro opgehaald met subsidies, crowdfunding en sponsoring.