11 September 2018

De overheid, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Noordwijk steken samen 26 miljoen euro in de modernisering van Estec en de ontwikkeling van een open-innovatiecampus rondom het onderzoekscentrum voor ruimtevaarttechniek. Start-ups die zich daar vestigen, kunnen profiteren van de testfaciliteiten en de kennis rond lucht- en ruimtevaart in de regio.

Het rijk investeert vijftien miljoen euro in het initiatief, wat bovenop de reguliere jaarlijkse ondersteuning voor de ruimtevaart komt. Dit is het gevolg van de afspraak in het regeerakkoord om Estec in Nederland te houden. De afgelopen jaren investeerden we relatief weinig in ruimtevaart, en andere Europese landen azen op het technisch hoofdkwartier van het Europese ruimtevaartagentschap, waar rond de 2900 mensen werken. De Nederlandse hightechindustrie lobbyde daarom de laatste jaren voor bijpassende investeringen (zie ‘Nederland verspeelt kansen in veelbelovende ruimtevaartmarkt’).

Het kabinet heeft daarom in totaal veertig miljoen aan extra investeringen uitgetrokken, waarvan nu het eerste deel wordt stukgeslagen. De overige 25 miljoen worden volgend jaar geïnvesteerd. ‘De ruimtevaartsector zorgt hier voor een aanzienlijke hoeveelheid banen en inkomsten. Maar deze activiteiten jagen ook onze kenniseconomie aan en verbeteren onze internationale concurrentiepositie’, zegt staatssecretaris Mona Keijzer (EZK). ‘Voor innovatieve toeleveranciers vanuit bijvoorbeeld het mkb en onderzoekers is het immers aantrekkelijk om zich in dezelfde regio te vestigen. De onderdelen die zij voor de ruimtevaart maken en de kennisuitwisseling met Estec leiden bovendien vaak weer tot toepassingen in andere sectoren zoals telecommunicatie en landbouw.’

Estec_testcentrum
Estec in Noordwijk. Foto: Jan Van Haarlem/Gallery Imaging bv, CC BY-SA IGO 3.0.