Pieter Edelman
12 September 2016

De European Research Council kent 29 van haar 325 Starting Grants toe aan onderzoekers bij een Nederlandse instelling. Zeventien van de subsidies gaan naar België. Met de Starting Grants, die 1,5 miljoen waard zijn, kunnen jonge onderzoekers hun eigen researchteam samenstellen.

Vijf van de Nederlandse grants zijn bestemd voor de technische universiteiten: de UT en TU Delft krijgen er elk twee, Eindhoven krijgt er een. Twee van de Belgische subsidies gaan naar Imec en vier naar de KU Leuven. Duitsland, Groot-Brittannië en Frankrijk voeren de lijst aan met respectievelijk eenenzestig, negenenvijftig en zesenveertig toekenningen.