12 January 2017

Het kabinet heeft 32 miljoen euro verzameld om de Nationale Wetenschapsagenda ‘een startimpuls’ te geven. Dat schrijven minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker in een brief aan de Tweede Kamer. Het geld is bedoeld om ervaring op te doen met deze manier werken: hoe moeten de agendapunten worden omgezet in concrete projecten en welke bestuursstructuren passen daarbij? Het experiment beperkt zich tot drie thema’s, namelijk ‘jongeren in een veerkrachtige samenleving’, ‘digitalisering als aanjager van vernieuwing’ en ‘natuurwetenschappelijk kennis als bron van vernieuwend vermogen’. Er is tevens ruimte om nieuwe financieringsmechanismen uit te proberen.