Pieter Edelman
13 October 2011

Technologiestichting STW en de drie technische universiteiten schrijven in een verklaring samen op te trekken bij het vermarkten van kennis. Met het document maken ze betere afspraken over octrooien en vergoedingen. Daarnaast gaat het voornamelijk om het formaliseren van de valorisatieactiviteiten; het stimuleren van toegepast onderzoek is de hoofdtaak van STW en de partners weten elkaar al jaren prima te vinden. De technologiestichting financiert onder meer toegepast onderzoek en heeft speciale valorisation grants voor het vermarkten van deze kennis.