Paul van Gerven
6 December 2017

De vier technische universiteiten steken negentien miljoen euro in de Nationale Wetenschapsagenda. Ruim driehonderd onderzoekers hebben gereageerd op het verzoek van 4TU om een onderzoeksvoorstel in te dienen binnen één van de zeven vastgestelde thema’s, met als overkoepelend thema High Tech for a Sustainable Future. Het programma loopt van 2018 tot 2021.

Universiteiten krijgen geen extra geld om de Nationale Wetenschapsagenda uit te voeren. Zij moeten daarvoor een deel van hun ‘promotiebonus’ aanwenden, de premie die wordt uitgekeerd als een kandidaat promoveert. De 4TU hoopt dat overheid en bedrijfsleven aanhaken op hun initiatief.

research