Pieter Edelman
17 September 2010

TNO Defensie en Veiligheid gaat fors snijden in zijn R&D. De investeringen in onderzoek en ontwikkeling moeten in 2013 gekrompen zijn naar 33 miljoen euro op jaarbasis, tegen 51,3 miljoen afgelopen jaar. Het huidige plan, dat is voorgelegd aan de OR, kost 79 werknemers hun baan. Op 1 november wordt een definitief besluit verwacht. In totaal verdwijnen er 163 arbeidsplaatsen: eerder dit jaar vielen er al 22 ontslagen bij de bedrijfseenheid voor biologische, chemische, nucleaire en radiologische bescherming; de rest komt uit het niet invullen van vacatures.

De maatregelen zijn een gevolg van de bezuinigingen bij het ministerie van Defensie. Om deze klappen op te vangen, verkleint Defensie technologieafdelingen of stoot deze af. Naast de 18,3 miljoen korting op de programmafinanciering bezuinigt Defensie-R&D ook 5 miljoen euro op de toepassing van kennis. Dit zal ook gevolgen hebben voor de omzet bij TNO.