Nieke Roos
21 November 2016

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, decentrale overheden en het bedrijfsleven investeren tot en met 2020 samen negentig miljoen euro in het partnerschap Talking Traffic. Binnen dit samenwerkingsverband gaan automotive-, internet- en telecombedrijven en de verkeersindustrie de komende vijf jaar innovatieve verkeerstoepassingen ontwikkelen en uitrollen. Deze toepassingen bieden continue begeleiding en ondersteuning onderweg, zodat weggebruikers beter kunnen anticiperen op verkeerssituaties en de doorstroming en verkeersveiligheid verbeteren. De eerste resultaten van de stapsgewijze uitrol moeten volgend jaar zomer zichtbaar worden.

De combinatie van moderne telecom- en cloudtechnieken en crowdsourcing van informatie maakt nieuwe diensten mogelijk die naast navigatie ook rijtaakondersteuning bieden. Een automobilist hoeft er geen nieuwe auto voor aan te schaffen; een navigatiesysteem volstaat. De partners denken aan individuele snelheidsadviezen en waarschuwingen voor gevaarlijke situaties zoals filestaarten, plotseling remmen, gladheid of een lokale mistbank, ongevallen en wegwerkzaamheden. Daarnaast kunnen bestuurders advies krijgen over beschikbare parkeerplaatsen in de buurt en over de beste route bij wegwerkzaamheden of een ongeval.

Een belangrijk onderdeel is de ontwikkeling van een nieuwe generatie stoplichten die voortdurend kunnen communiceren met aankomende voertuigen en fietsers. Dit moet zorgen voor een optimale doorstroming over kruispunten en in het hele stedelijke netwerk. Zware vrachtwagens in de stad hoeven bijvoorbeeld minder te stoppen en op te trekken als de verkeerslichten ze herkennen en tijdig op groen springen. ’s Avonds laat stilstaan voor rood op een leeg kruispunt is dan ook verleden tijd en grote groepen fietsers kunnen langere groentijden krijgen.

Deelnemers aan het Partnership Talking Traffic zijn Be-Mobile, Dynniq, Flitsmeister, Kohartog Verkeerstechniek, KPN, Locatienet, MTVNL, Royal Haskoning DHV, Swarco, Sweco, Vialis, Ziut en alle overheden binnen het programma Beter Benutten.

 advertorial 

Free webinar ‘Modernizing your code base with C++20’

As many production tool chains now adopt C++20 features, the potential this brings is unlocked. What advantages can recent versions offer to your code base? In this webinar we’ll look at the great improvements C++ has gone through and how features like concepts and ranges can transform your code. Register for video access.