Nieke Roos
21 November 2016

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, decentrale overheden en het bedrijfsleven investeren tot en met 2020 samen negentig miljoen euro in het partnerschap Talking Traffic. Binnen dit samenwerkingsverband gaan automotive-, internet- en telecombedrijven en de verkeersindustrie de komende vijf jaar innovatieve verkeerstoepassingen ontwikkelen en uitrollen. Deze toepassingen bieden continue begeleiding en ondersteuning onderweg, zodat weggebruikers beter kunnen anticiperen op verkeerssituaties en de doorstroming en verkeersveiligheid verbeteren. De eerste resultaten van de stapsgewijze uitrol moeten volgend jaar zomer zichtbaar worden.

De combinatie van moderne telecom- en cloudtechnieken en crowdsourcing van informatie maakt nieuwe diensten mogelijk die naast navigatie ook rijtaakondersteuning bieden. Een automobilist hoeft er geen nieuwe auto voor aan te schaffen; een navigatiesysteem volstaat. De partners denken aan individuele snelheidsadviezen en waarschuwingen voor gevaarlijke situaties zoals filestaarten, plotseling remmen, gladheid of een lokale mistbank, ongevallen en wegwerkzaamheden. Daarnaast kunnen bestuurders advies krijgen over beschikbare parkeerplaatsen in de buurt en over de beste route bij wegwerkzaamheden of een ongeval.

Een belangrijk onderdeel is de ontwikkeling van een nieuwe generatie stoplichten die voortdurend kunnen communiceren met aankomende voertuigen en fietsers. Dit moet zorgen voor een optimale doorstroming over kruispunten en in het hele stedelijke netwerk. Zware vrachtwagens in de stad hoeven bijvoorbeeld minder te stoppen en op te trekken als de verkeerslichten ze herkennen en tijdig op groen springen. ’s Avonds laat stilstaan voor rood op een leeg kruispunt is dan ook verleden tijd en grote groepen fietsers kunnen langere groentijden krijgen.

Deelnemers aan het Partnership Talking Traffic zijn Be-Mobile, Dynniq, Flitsmeister, Kohartog Verkeerstechniek, KPN, Locatienet, MTVNL, Royal Haskoning DHV, Swarco, Sweco, Vialis, Ziut en alle overheden binnen het programma Beter Benutten.

 advertorial 
Microchip

Device lifecycle management for fleets of IoT devices

Microchip gives insight on device management, what exactly is it, how to implement it and how to roll over the device management during the roll out phase when the products are in the field. Read more. .