12 January 2007

Werknemersorganisatie Abva/Kabo FNV, het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) en de Vereniging van Universiteiten hebben tijdens een VSNU-themabijeenkomst over jonge onderzoeker een gezamenlijk statement genaamd ’Talent in eigen hand, de verbetering van jonge wetenschappers in Nederland‘ overhandigd aan CDA-kamerlid Cisca Joldersma. Hierin vragen zij aandacht voor het perspectief en de positie van jonge onderzoekers. Volgens de organisaties moet er meer worden geïnvesteerd in kennis en het aantal promotie- en postdocplaatsen. Ook moet er worden gewerkt aan verbetering van de loopbaanperspectieven en betere maatschappelijke erkenning van jonge onderzoekers.