28 June 2013

Wat doet Dynamic Ear Company?

Directeur Jan-Willem Meinesz: ’Wij ontwikkelen en produceren innovatieve gehoorbescherming. Dat doen we allemaal in Delft, inmiddels met meer dan tien mensen. We maken producten die het geluid dempen maar niet vervormen of anderszins aantasten. Onze dynamische gehoorbescherming grijpt enkel in wanneer het nodig is. Deze gepatenteerde technologie is reeds als prototype beschikbaar en komt volgend jaar op de markt. Gedurende de ontwikkeling van de dynamische gehoorbescherming zijn we ook een passieve variant gaan ontwikkelen, die we momenteel al breed afzetten in Europa en de Verenigde Staten.‘

’Onze dempers/filters komen in op maat gemaakte oorstukjes, zogeheten otoplastieken, of in universele oorpluggen. Professionele gebruikers, zoals dj‘s en muzikanten maar ook de luchtmacht en de industrie, zijn al zeer te spreken over de technologie. Nu begint ook het grote publiek te ontdekken dat er gehoorbeschermingsoplossingen bestaan die veiligheid bieden én luistercomfort.‘

DEC oorpluggen

Wanneer en hoe is DEC ontstaan?

 advertorial 

Sigasi Extension for Visual Studio Code

Sigasi announces the release of their VS Code Extension with rich support for SystemVerilog, Verilog, and VHDL. Our extension provides features and language support such as code navigation, project management, linting, code formatting, tooltips, outline, autocomplete, hover, and much more!

’Engbert Wilmink heeft het bedrijf in 2007 opgericht met het idee om dynamische gehoorbescherming op de markt te brengen. In het verleden heeft hij gewerkt bij TNO en Sonion en via de TU Delft heeft hij geleerd van het bestaan van de bedrijfsincubator Yes!Delft. Hij was een van de eerste ’Yes!Delftenaren‘.‘

Wat was de belangrijkste uitdaging bij de oprichting?

’De financiering.‘

Waar hebben jullie de die vandaan?

’Een combinatie van subsidies, innovatiekrediet en formele en informele investeerders. Een van de huidige aandeelhouders leerde Engbert kennen via een bijeenkomst bij Yes!Delft. Anderen kwamen via de bank of het relatienetwerk. Het kost veel tijd en energie om de financiering rond te krijgen en ook de ’naverantwoording‘ vergt inspanning. Tegelijkertijd dwingt dit je om continu doelgericht te werk te gaan.‘

DEC otoplastieken 02

Wat was het grootste obstakel in de eerste jaren?

’Naast de financiering was dat het identificeren van afzetkanalen. Hierbij is het van belang om de juiste persoon te vinden die de kennis en een netwerk heeft en de juiste beurzen en evenementen te selecteren om aanwezig te zijn.‘

Aan wie hebben jullie het meest gehad?

’Aan onze aandeelhouders. Die hebben ons niet enkel financieel maar ook met raad en daad bijgestaan. Het interessante is dat ze diverse achtergronden hebben. Een heeft een achtergrond in bancaire wereld en het risicokapitaal, een ander is gespecialiseerd in de verwerving van regionale, nationale en Europese subsidies. Daarnaast hebben we aandeelhouders uit diverse branches met veel ervaring in het opzetten en uitbouwen van een bedrijf. Natuurlijk hebben deze mensen een breed netwerk en dat komt ook wel eens van pas.‘

Wat is de belangrijkste les tot nu toe?

’Dat ontwikkelingen vaak wat langer duren dan verwacht, in ieder geval in de gehoorbeschermingsmarkt. Daar moet je goed mee om kunnen gaan. Soms heb je een tekort aan liquide middelen, soms een tekort aan resources en tijd omdat je met relatief weinig mensen veel moet doen.‘