18 September 2008

Een rondgang van brancheorganisatie IPC langs de leveranciers van soldeer aan bedrijven in de Europese Unie heeft ’zorgwekkende‘ resultaten opgeleverd. Een ruime meerderheid van de ondervraagden weet bar weinig over Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals (Reach), de nieuwe Europese regelgeving voor chemicaliën, terwijl ze in minder dan drie maanden de zogenaamde preregistratie voltooid moeten hebben. Doen ze dat niet, dan moeten ze mogelijk stoppen met hun productie of import.

Het doel van het Reach-systeem is het beheersen van risico‘s die gerelateerd zijn aan chemische stoffen. De regelgeving werd eind 2006 aangenomen en is sinds juni vorig jaar van kracht. De European Chemicals Agency (ECA) in Helsinki overziet de uitvoering ervan.

Voor de preregistratie moeten bedrijven beknopte informatie aan de ECA leveren. Daarmee krijgen ze, afhankelijk van de hoeveelheid chemicaliën die ze verwerken, uitstel voor de deadlines die gelden voor de rest van de Reach-procedure. De mogelijkheid tot preregistratie loopt op 30 november af.

’De aanvoer van tinnen staven naar de EU zal waarschijnlijk gewoon door kunnen gaan omdat de producenten daarvan zich gepreregistreerd hebben. Wat de situatie is voor tin- en andere soldeerlegeringen, is echter helemaal niet duidelijk‘, aldus Kay Nimmo in de EE Times. Nimmo is milieumanager bij International Tin Research Institute (ITRI).

 advertorial 

8-bit Microcontrollers Still Anchor the Majority of Embedded Designs Today

They are tiny, but vitally important. The market for 8-bit microcontrollers continues to grow strongly as a key part of the drive to digitalisation, highlighted by the current chip shortages. Read more about Microchip’s 8-bit devices.

Vorige maand ontstond ook al commotie vanwege regelgeving voor chemicaliën. Toen stelde een ingehuurde consultant van de EU een stevige uitbreiding van de ROHS voor.