Nieke Roos
8 October 2013

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (Han) heeft Aart-Jan de Graaf benoemd tot lector meet- en regeltechniek. Hij gaat onderzoek verrichten op het grensvlak van energie en mobiliteit. Het accent ligt op het ontwerpen, analyseren, ontwikkelen, testen en valideren van regelsystemen en -concepten. Dit multidisciplinaire onderzoek, waarbij verschillende bachelor- en masteropleidingen van de Han betrokken zijn, moet bijdragen aan de kwaliteit, efficiëntie, betrouwbaarheid en kosteneffectiviteit van (energie)systemen. Op 10 oktober houdt de nieuwe lector zijn intreerede.

Aart-Jan de Graaf heeft een opleiding elektrotechniek genoten aan de Universiteit Twente. Hij is afgestudeerd op computergestuurde beeldanalyse voor biomedische toepassingen. Daarna is hij aan dezelfde instelling gepromoveerd op een onderzoek naar 3D-objectparameterschatting uit camerabeelden en meetsystemen voor mobiele robots. Hij heeft jarenlange ervaring in het bedrijfsleven met de ontwikkeling van besturingen voor automatisch geleide voertuigen en logistieke processen, onder meer bij Frog, Cargotec en APTS.