René Raaijmakers
12 February 2007

De stichting Brainport faalt in het opstuwen van Zuidoost-Brabant tot toptechnologische regio in Europa. Het initiatief mist de regie en praat onvoldoende met het midden- en kleinbedrijf. In de nota ’Van brains naar baten. Breng Brainport in balans!‘ schrijven economen van ABN Amro dat MKB-ondernemers zich weinig betrokken voelen bij Brainport en amper op de hoogte zijn van de subsidiemogelijkheden.

Het rapport stelt dat de regio rond Eindhoven beschikt over een groot innovatiepotentieel, maar zich nog beter zou kunnen ontwikkelen. De vijfde agglomeratie van het land is gelegen in de enige Nederlandse provincie die voldoet aan de Lissabon-doelstelling voor investeringen in onderzoek en ontwikkeling. ’De regio heeft onmiskenbaar potentie om uit te groeien tot de top van Europese kennisregio‘s‘, schrijft ABN Amro.

ABN-econoom Wouter van Aggelen stelt echter dat haast geboden is. Noord-Brabant is het afgelopen jaar flink gedaald op de ranglijst van meest innovatieve gebieden in Europa. De provincie kelderde van positie vier in 2003 naar de twintigste plaats vorig jaar. ’De Nederlandse kenniseconomie zakt steeds verder af naar de internationale middenmoot. Zelfs de Brainport-regio hoort niet bij de Europese top‘, aldus de bank, die noteert dat de formele toekenning van de Brainport-status door het Rijk bemoedigend is, maar onvoldoende.

De ABN-economen hebben vier aanbevelingen om Zuidoost-Brabant te laten uitgroeien tot internationaal toonaangevende kennisregio. De eerste is regie voeren, keuzes maken en versnippering stoppen. Het Rijk zou in andere landsdelen geen aandachtsgebieden moeten benoemen die ook al een zwaartepunt hebben in Eindhoven, zoals hightech materialen, mechatronica, life science en medische technologie.

Techwatch Books: ASML Architects

Uit enquêtes en interviews met MKB-ondernemers in de regio blijkt dat het moeilijk is om goed zicht te krijgen op de stimulering van de kenniseconomie in de Brainport-regio. ’Het loopt allemaal dwars door elkaar heen, waardoor ondernemers het spoor bijster raken. Denk aan Syntens, programma‘s van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, NV Rede en zo kan ik er nog wel meer noemen‘, aldus onderzoeker Van Aggelen.

Tweede aanbeveling betreft de communicatie. ’Communiceer met álle schakels in de keten‘, aldus het rapport. Brainport moet aan MKB-bedrijven duidelijk maken wat ze aan dit initiatief hebben.

Op de derde plaats roept ABN Amro op om het arbeidsaanbod te verbeteren en de grenzen te openen voor talent. Ondernemers ondervinden nu moeilijkheden bij de werving van vaktechnisch personeel en buitenlandse kenniswerkers. De huidige initiatieven om jonge allochtonen aan het werk te zetten, meer stageplekken te creëren en het initiatief van regionale opleidingscentra (ROC‘s) om vervroegde schooluitval te voorkomen, juicht de bank dan ook toe. Daarnaast moet Nederland zijn imago oppoetsen om het werken voor getalenteerde mensen aantrekkelijk te maken. In navolging van de Oeso roept het rapport om een ruimhartiger regeling voor kennismigranten.

Aan de A2 wordt inmiddels hard gewerkt, constateert ABN Amro, maar de bereikbaarheid kan beter. Vooral Eindhoven-Oost moet worden ontsloten. Dit vraagt om infrastructuur. Rekeningrijden ziet de bank als een serieuze optie. ’Voorbeelden uit het buitenland laten op dit terrein successen zien. De opbrengsten van de beprijzing kunnen worden besteed aan verbeteringen van de infrastructuur en het openbaar vervoer‘, aldus het rapport.