29 October 2014

Het Supertest-compilervalidatiepakket van het Amsterdams Ace Compiler Experts wordt ondergebracht in een spin-out, Solid Sands genaamd. Het nieuwe bedrijf heeft alle rechten op Supertest overgenomen en zet deze business voort. Dankzij de spin-out denken de initiatiefnemers zich beter te kunnen richten op de groeiende business van compiler-eindgebruikers die hun tool willen kwalificeren volgens veiligheidsrichtlijnen.

Supertest is een zeer uitgebreide testsuite om C- en C++-compilers op juistheid te controleren. Het pakket bevat handmatige cases en generatoren om eigen testen te maken, en een scriptbaar raamwerk om de controles uit te voeren en te analyseren. Het pakket begon als interne tool voor Ace om de eigen compilers tegen het licht te houden. Later werd het voor derden in de markt gezet en samengevoegd met een pakket van het Canadese softwarebedrijf HCR.

Traditioneel verkoopt Ace het pakket vooral aan bedrijven die compilers ontwikkelen. De laatste jaren kloppen er echter ook steeds meer bedrijven uit gereguleerde industrieën aan omdat zij een geleverde compiler willen valideren. Standaarden zoals Iso 26262 voor de automotive industrie vereisen tegenwoordig validatie van de ontwikkeltools.

De spin-out wordt geleid door twee ex-Ace-werknemers. Marianne Diemstra was de afgelopen drie jaar hoofdverantwoordelijk voor de verkoopactiviteiten van Supertest. Marcel Beemster komt als technisch zwaargewicht mee van Ace.

ASML special