Nieke Roos
16 June 2011

Adacore en Altran Praxis hebben samen de Spark Pro 10-ontwikkel- en verificatieomgeving aangekondigd. Het pakket is specifiek gericht op de ontwikkeling van kritieke embedded systemen. Het combineert Altran Praxis‘ Spark-taal en verificatietools met Adacore‘s Gnat Programming Studio (GPS) en Gnatbench-IDE. De Spark-taal is gebaseerd op Ada; er zijn versies gebaseerd op Ada 83, Ada 95 en Ada 2005, en alle standaard Ada-compilers en -gereedschappen werken met Spark. Adacore en Altran Praxis claimen geavanceerde mogelijkheden voor statische verificatie met grote betrouwbaarheid en efficiëntie en weinig valse negatieven. De toolset genereert bewijsvoering rond de correctheid van de code die gebruikt kan worden in certificeringstrajecten zoals DO-178B en de Common Criteria.

In de nieuwe versie is het makkelijker geworden om binnen een project met verschillende integrity levels en met normaal Ada of C te werken. Daardoor wordt het ook makkelijker om de toepassing te integreren met legacy code. Dit kan doordat de Spark Pro Examiner de informatie- of dataflowanalyse per subprogramma kan selecteren. Spark-programma‘s hoeven daarom alleen in relevante onderdelen over informatie-flow-contracten te beschikken. Eventueel kunnen ze op een later moment alsnog worden toegevoegd.

Daarnaast zijn er nog verschillende veranderingen doorgevoerd. Onder meer het definiëren van numerieke types is eenvoudiger geworden door expliciete ondersteuning in de taal en de tools. Er hoeven daarom niet langer handmatig testen voor het type worden ingebouwd. Ook zijn de Spark Pro-prooftools uitgebreid. De Simplifier kan nu bijvoorbeeld ook met modulaire types redeneren en de samenvatting van de bewijsvoering is verbeterd, wat met name bij grote projecten van pas komt.

Aan het eind van dit jaar komt er voor Spark Pro 10 een nieuw taalprofiel beschikbaar voor de Examiner, gebaseerd op de output van Esterels KCG-codegenerator voor Scade.