Pieter Edelman
25 July 2008

Adacore heeft een pakket uitgebracht om Ada- en Java-applicaties met elkaar te verbinden. De Gnat Ada-Java Interfacing Suite (Gnat-Ajis) kan Java-code gecompileerd voor een virtuele machine koppelen aan Ada-code gecompileerd naar zowel machinecode als naar Java-bytecode. De gereedschappen zijn daarmee in te zetten voor toepassingen uiteenlopend van communicatie en financiële diensten tot defensie, lucht- en ruimtevaart. Voor Ada-programmeurs bieden de tools toegang tot de vele beschikbare Java-raamwerken, zoals GUI-toolkits. Java-programmeurs krijgen met Gnat-Ajis toegang tot Ada‘s functionaliteit en prestaties, bijvoorbeeld in realtime aansturing.

Gnat-Ajis bestaat in eerste instantie uit twee gereedschappen. De binding generator leest een Ada-package-specificatie en produceert hieruit Java-klassen, waarbij Ada-methoden corresponderen met subprogramma‘s. Daardoor kunnen Java-applicaties native Ada-code aanroepen. De interface gebruikt de Java Native Interface (JNI). De tool genereert de nodige code voor de koppeling.

Daarnaast is er de JGnat-compiler, die Ada compileert naar bytecode voor de JVM. Daardoor kan er een directe koppeling worden gemaakt met Java-bytecode.