Paul van Gerven
5 July 2017

Een adviesgroep raadt de Europese Commissie aan om haar researchstrategie radicaal te veranderen. De opvolger van het overkoepelende Horizon 2020-onderzoeksprogramma zou twee keer meer geld moeten verdelen en uit minder subprogramma’s moeten bestaan. Ook dienen staatssteunregels minder stringent te worden toegepast op grensoverschrijdende initiatieven die research te gelde proberen te maken. Daardoor zou de EU ook een groter aandeel van projecten kunnen gaan financieren. Nu komt de bulk van het onderzoeksgeld van de lidstaten zelf.

Het advies werd opgesteld door twaalf prominenten uit de academische, industriële en financiële werelden. De commissie werd voorgezeten door de Fransman Pascal Lamy, voormalig Eurocommissaris en directeur-generaal van de Wereldhandelsorganisatie. Hij overhandigde het rapport Lab-Fab-App maandag aan eurocommissaris Carlos Moedas van Wetenschap, Onderzoek en Innovatie.