Nieke Roos
8 November 2017

In het derde kwartaal heeft Agfa-Gevaert een omzet geboekt van 593 miljoen euro. Dat is vijf procent minder dan in dezelfde periode van 2016. Volgens de beeldverwerkingsspecialist uit Mortsel presteerden de meeste onderdelen goed en is de omzetdaling vooral toe te schrijven aan een relatief sterke euro en de achteruitgang van de traditionele activiteiten. De nettowinst kromp jaar op jaar met 44 procent naar 14 miljoen euro, onder meer door hoge aluminiumprijzen.

‘De vooruitgang die geboekt is met de reorganisatie van de distributiekanalen voor hardcopy-film en de voortdurend sterke uitbouw van het it-orderboek doen ons de korte- en middellangetermijnevolutie van onze healthcarebusiness met vertrouwen tegemoetzien’, aldus Agfa-ceo Christian Reinaudo. ‘Zowel de inkjetbusiness als onze toekomstgerichte speciaalproducten presteerden goed, terwijl voortdurende volumedalingen, prijserosie en hogere aluminiumprijzen wogen op onze drukvoorbereidingsactiviteiten.’

Agfa_Healthcare

De studie naar de loskoppeling van de healthcare-it-activiteiten levert bemoedigende resultaten, aldus Reinaudo. ‘Op 10 oktober heeft de raad van bestuur dan ook beslist dat de eerste stappen voor de uitvoering van de plannen gezet kunnen worden. Het management zet zich volledig in om van dit project een succes te maken omdat we ervan overtuigd zijn dat dit in het beste belang is van onze onderneming, de belanghebbenden en de werknemers.’