Pieter Edelman
23 June 2016

Agfa Healthcare heeft zich aangesloten bij IBM’s Watson Health-programma, dat zich richt op ‘cognitieve beeldvorming’; het interpreteren van medische beelden om beter aandoeningen op te kunnen sporen. De Watson-technologie van IBM gaat hiervoor grote hoeveelheden beelden koppelen aan andere medische gegevens, zoals elektronische patiëntendossiers, radiologie- en pathologieverslagen, laboratoriumresultaten, behandelverslagen van artsen, medische vakbladen, richtlijnen voor klinische zorg en gepubliceerde onderzoeksresultaten.

Op het moment heeft IBM al meer dan een dozijn partners verzameld rond het initiatief, waaronder academische medische centra, verstrekkers van ambulante radiologie en bedrijven die actief zijn in beeldvormingstechnologie. Beeldvorming is het eerste onderdeel waar het initiatief zich op richt, maar later moet het breder getrokken worden.