Jeroen Roelofs is Agile-coach en scrummaster voor de bedrijven VIP Internet en Savvii in Nijmegen.

20 October 2017

Veel boeken over Agile en Scrum beschrijven hoe de methodieken werken en wat de verschillende rollen, events en artefacten inhouden. Dit staat echter ook in de officiële Scrum Guide van bedenkers Jeff Sutherland en Ken Schwaber. Zij leggen precies uit wat je als productowner, scrummaster of ontwikkelteam wel en niet moet doen en welke activiteiten je moet verrichten in meetings als de daily scrum en de retrospective.

‘Agile in de echte wereld’ behandelt juist een aantal onderwerpen die in de Agile-literatuur vaak onderbelicht blijven. Auteur Derk-Jan de Grood legt uit hoe je een organisatie die niet gewend is om agile te werken het gedachtegoed kunt bijbrengen en de Scrum-methodiek kunt laten adopteren. In het boek vind je tips over hoe je Scrum gefaseerd kunt invoeren en hoe je met een sprint 0 een team de vereiste voorbereiding kunt laten treffen, om vervolgens op een goede manier te kunnen beginnen met de sprints. Maar De Grood focust ook op de social skills die je als Agile-coach of scrummaster nodig hebt om de transitie te laten slagen.

De overstap op een Agile-werkwijze is behoorlijk ingrijpend. Rollen en verantwoordelijkheden veranderen, zowel binnen de ontwikkeling als binnen het management daaromheen. Niet iedereen zal dat zomaar begrijpen of accepteren, en het is logisch dat daar weerstand op volgt. Het is belangrijk om daar aandacht aan te schenken. Het boek beschrijft een aantal drijfveren van medewerkers die de invoering van Scrum kunnen beïnvloeden. Als je deze drijfveren leert begrijpen, weet je beter hoe je medewerkers kunt ondersteunen bij de weerstand die ze kunnen bieden. Zeer waardevol om er op die manier tegen aan te kijken.

Het boek geeft ook veel praktische tips over de verschillende onderdelen van Scrum. Bij een retrospective is het bijvoorbeeld niet alleen belangrijk om verbeterpunten op te schrijven, maar ook om deze punten storypoints toe te kennen en ze mee te nemen op je backlog. Bij de sprintreview wordt er vanuit de theorie vaak op gehamerd om dit puur als demo van afgeronde software in te richten, maar in de praktijk is het zeker ook nuttig om bijvoorbeeld architectuurkeuzes toe te lichten in deze meeting. En ook over de Definition of Done, een artefact dat heel waardevol kan zijn voor de afstemming wanneer een story is afgerond, heeft De Grood nuttige tips.

 advertorial 
Microchip

Device lifecycle management for fleets of IoT devices

Microchip gives insight on device management, what exactly is it, how to implement it and how to roll over the device management during the roll out phase when the products are in the field. Read more. .

Een bekend gezegde in de Agile-wereld luidt: ‘Scrum is easy to learn, but difficult to master’. Ik organiseer zelf om de paar weken een meet-up rondom Scrum (de ‘Agile Coffee’). Hier kunnen mensen die actief bezig zijn met dit onderwerp of er interesse in hebben met elkaar sparren over uitdagingen die ze tegenkomen op hun werk. De meeste vragen die daar aan de orde komen, gaan niet over de theorie, maar over de praktische invoering. ‘Agile in de echte wereld’ geeft je diverse handreikingen om een Agile-transformatie succesvol te maken én te houden.