Alexander Pil
30 January 2008

Na vier jaar van onafgebroken stijging valt de groei in de Belgische technologische industrie in 2008 stil. Dat voorspelt Agoria naar aanleiding van een jaarlijkse enquête onder zijn leden. De technologiefederatie wijt de hapering aan de internationale conjunctuurvertraging, herstructureringen in de autoassemblage en het tekort aan technisch personeel. Ook de stijging van de energieprijzen gooit roet in het eten.

Met uitzondering van de automobielsector (-2,4 procent) was 2007 een topjaar voor de Belgische technologie-industrie. Zonder de automarkt steeg de omzet met 4,7 procent, groeiden de investeringen met 14 procent en kwam de werkgelegenheid ruim 1,8 procent hoger uit, zo‘n 4500 mensen. Dat had nog beter gekund. Een op vijf technologiebedrijven verklaart namelijk dat een personeelstekort zijn groei heeft geremd. Bij de IT-bedrijven had zelfs de helft last van krapte op de arbeidsmarkt.

Uit dezelfde enquête van Agoria blijkt dat de bedrijven heel wat minder optimistisch zijn voor 2008. Gemiddeld verwachten ze een nulgroei. De automobielsector trekt de cijfers opnieuw naar beneden met een negatieve groeiverwachting van -4 procent. Sectoren als ICT (+3 procent) en mechanica en mechatronica (+2,5 procent) houden nog behoorlijk stand. In de andere sectoren zoals metalen en materialen, metaalproducten en elektrotechniek is er sprake van stagnatie.

Agoria vindt het opmerkelijk dat de werkgelegenheid met -0,2 procent voorlopig niet significant achteruitgaat, terwijl dat normaal wel het geval is bij onvoldoende groei. De technologiefederatie denkt dat de bedrijven reorganisaties zo lang mogelijk uitstellen om te vermijden dat ze bij een conjunctuurverbetering opnieuw moeilijk werknemers vinden. Opnieuw zijn ICT en mechanica en mechatronica de positieve uitzonderingen. Het aantal werknemers in deze sectoren zal dit jaar met respectievelijk 2 procent en 2,4 procent groeien.

 advertorial 

Free webinar ‘Modernizing your code base with C++20’

As many production tool chains now adopt C++20 features, the potential this brings is unlocked. What advantages can recent versions offer to your code base? In this webinar we’ll look at the great improvements C++ has gone through and how features like concepts and ranges can transform your code. Register for video access.