Alexander Pil
3 January 2011

Na het moeilijke jaar 2009 groeide de export van de Vlaamse technologiebedrijven weer in 2010. Branchefederatie Agoria becijfert dat de export van de technologische industrie afgelopen jaar met 11 procent is gestegen naar zo‘n 47 miljard euro. Dat is ongeveer een derde van de totale Vlaamse export.

De Europese Unie blijft met een aandeel van 75 procent de belangrijkste afzetmarkt. Door de trage heropleving bleef de exportgroei in 2010 hier echter beperkt tot 5,5 procent. Vooral Duitsland is hier de groeimotor met een budget van 8,3 miljard euro. De export van de Vlaamse technologiebedrijven (exclusief automobielsector) naar Duitsland steeg in 2010 met liefst 27 procent. Vooral toeleverende sectoren als elektrotechniek, metalen en materialen profiteren van de heropleving van de Duitse economie, stelt Agoria vast.

De opvallendste trend in 2010 is de explosie van de export naar de groeimarkten Brazilië, Rusland, India en China (Bric). ’Sinds 2002 steeg het aandeel van de export van onze technologiebedrijven naar deze landen van een kleine 2,5 tot meer dan 7 procent‘, zegt Wilson De Pril, directeur-generaal van Agoria Vlaanderen. ’In de mechatronicasector is de export naar deze landen zelfs goed voor 11 procent. Ook naar de andere nieuwe groeilanden stijgt de export met bijna 50 procent, goed voor 1,8 miljard euro. Dit toont aan dat onze bedrijven, op basis van hun toptechnologie, de verre markten ook rechtstreeks kunnen veroveren en niet alleen onrechtstreeks via toelevering aan Duitsland.‘

Agoria stelt vast dat exportondersteuning gericht op groeimarkten vruchten afwerpt, maar het kan nog beter. De Pril: ’Onze technologiebedrijven investeren in buitenlandse expansie en dat loont. We vragen dan ook dat de exportorganisatie Flanders Investment and Trade meer van haar handelsvertegenwoordigers in de Bric-landen inzet. Deze zijn absoluut te verkiezen boven een handelsvertegenwoordiging in pakweg Rijsel of Den Haag.‘ Agoria wijst ook naar de inspanningen van buurland Duitsland om de exporterende bedrijven te ondersteunen. ’De Duitse systemen voor ondersteuning van exportfinanciering en kredietverzekering geven een echte duw in de rug van de Duitse exportbedrijven‘, aldus De Pril.

 advertorial 
Benelux RF Conference 2023 - PhD pitches

PhD pitches at the Benelux RF Conference

Learn about the latest trends and developments in high-end RF techniques. On 24 May, the Benelux RF Conference will take place in Nijmegen. New this year are the PhD pitches, in which young professionals present their research results. Make sure to reserve your seat in time and register now.