Alexander Pil
12 April 2011

Agoria is bezorgd over het nieuwe decreet rond de controle op defensiegerelateerde producten, de zogenaamde ’strategische goederen‘. Vooral de mogelijke beperkingen op de wederuitvoer van Vlaamse technologie en het behoud van de catch-all-clausule buiten Europa dreigen de sector op achterstand te zetten ten opzichte van andere Europese landen, vreest de branchefederatie.

De Vlaamse regering heeft vrijdag het ontwerpdecreet over de controle op de strategische goederen principieel goedgekeurd. Dit decreet is de omzetting van een Europese richtlijn en vervangt de bestaande federale wet. Europa wil met de 2009/43/EG-richtlijn leveringen van defensiegerelateerde goederen en onderdelen binnen de EU vergemakkelijken. ’Op zich een goede zaak voor onze bedrijven‘, vindt Agoria. ’Voor leveringen naar landen buiten de EU blijft een strengere controle mogelijk. Daarbij werd een gezond evenwicht gezocht tussen economische belangen en een ethische toetsing.‘

Vlaanderen wil echter ook de mogelijkheid hebben om beperkingen op te leggen aan het opnieuw uitvoeren van Vlaamse technologie vanuit andere EU-lidstaten. Hierdoor zouden leveringen van Vlaamse bedrijven aan klanten in EU-landen aan striktere voorwaarden kunnen worden onderworpen dan leveringen van concurrenten uit andere EU-lidstaten. ’Aangezien de Vlaamse bedrijven vooral toeleveranciers zijn voor systeembouwers in andere EU-landen, dreigt de beslissing van de Vlaamse regering bedrijven op te zadelen met een ernstig concurrentienadeel‘, aldus Wilson De Pril, directeur-generaal van Agoria Vlaanderen. ’De Europese landen zijn allemaal gebonden aan dezelfde ethische basisregels. Het zou dus logisch zijn dat ook de verantwoordelijkheid voor de uiteindelijke uitvoer van volledige systemen bij onze EU-partners ligt, en niet bij de Vlaamse regering.‘

Agoria is tevreden met de opheffing van de zogenaamde catch-all-clausule binnen Europa maar betreurt het in stand houden van deze bepaling voor leveringen buiten de Europese Unie. Via deze clausule kunnen zowat alle goederen onder controle worden geplaatst, ook al zijn ze volgens internationale afspraken niet-militair. De clausule is al jaren een doorn in het oog van heel wat bonafide Vlaamse ondernemingen, aldus Agoria. De invoering van het nieuwe decreet was een uitgelezen moment om Vlaanderen op dit punt op te lijnen met de gangbare internationale praktijk.

BCe24 save the date