Paul van Gerven
27 October 2011

Het College of Nanoscale Science and Engineering (CNSE) van de University at Albany heeft een pilotlijn geopend voor de fabricage van Cigs-zonnecellen. Bedrijven kunnen daarop prototypes ontwikkelen op zowel flexibele substraten als op glas en ook proefproductie draaien. De capaciteit van honderd kilowatt zou binnen twee jaar moeten worden uitgebouwd tot tien megawatt.

De faciliteit van het Solar Energy Development Center is overgenomen van machinebouwer Veeco, die enkele maanden geleden aankondigde de Cigs-arena te willen verlaten. Door de boedel over te dragen aan CNSE blijven zeventien banen behouden, met de optie om te groeien.

Een vertegenwoordiger van het CNSE lichtte de noodzaak voor het centrum door een een parallel te trekken tussen de solarindustrie nu en de halfgeleiderindustrie twintig tot dertig jaar geleden. Destijds trokken Aziatische chipbedrijven de markt naar zich toe, en nu lijkt China dat kunstje in de zonnecelfabricage te herhalen. De Verenigde Staten moeten zich daarom richten op de volgende technologische generatie en dat is precies wat het Solar Energy Development Center beoogt. Het initiatief is ingebed in het publiek-private US Photovoltaic Manufacturing Consortium, waarin met steun van de overheid meer dan veertig solarbedrijven zijn verenigd.

De gedachtegang en werkwijze van de Amerikanen lijkt sterk op die van Solliance, het Vlaams-Nederlandse initiatief dat alle grote zonnecelspelers rond de as Eindhoven-Leuven verenigd. Ook Solliance heeft voor technologieën gekozen die nog niet volwassen zijn. Behalve Cigs zijn dat dunnefilmsilicium en organische zonnecellen. De ambitie is om dé regio voor PV-onderzoek te worden en, leunend op bestaande sterktes, de hele wereld van PV-fabricagetechnologie te voorzien.

ASML special

In bredere zin lijkt de concurrentiestrijd tussen ’Albany‘ en de driehoek Aken-Eindhoven-Leuven zich te intensiveren. In het halfgeleideronderzoek is het CNSE al lange tijd een concurrent van Imec. De Vlamingen bleven recent stoïcijns onder de aankondiging van een 450-millimeterverbond in Albany, maar een dergelijk initiatief in de buurt van Leuven zouden ze vast niet erg hebben gevonden.