Hans_Odenthal

Hans Odenthal is hr-manager bij Sioux.

13 September 2013

Als people manager heb ik regelmatig gesprekken met medewerkers over verdere ontwikkeling van competenties die ze nodig hebben in hun huidige of gewenste functie. Onlangs besprak ik met iemand de terugkoppeling die hij en ik hadden gekregen van zijn projectleider. Het gesprek ging ongeveer als volgt.

Ik: ’Jouw projectleider geeft aan dat je meer proactief mag zijn. Herken je dat?‘

Hij: ’Ik heb inderdaad de neiging om af te wachten. Ik wil daar graag aan werken.‘

Ik: ’Dat is mooi. Heb je al een idee hoe je dat gaat doen?‘

BCe24 save the date

Hij: ’Nee, ik weet niet zo goed waar ik moet beginnen.‘

Ik ben me daarna gaan afvragen of in het algemeen geldt dat waar je aan wilt werken, je tegenwerkt bij het leren daarvan. Alsof je wilt leren lezen en de enige manier waarop je het kunt leren, is uit een boek. Er lijkt inderdaad een verband te zijn. Een paar voorbeelden uit de verschillende gesprekken:

– ’Het is belangrijk om besluitvaardiger te worden. Daar wil ik nog even over nadenken.‘

– ’Je staat weinig open voor de mening van anderen.‘ ’O, dat zie ik anders.‘

– ’Door actief te luisteren, zul je meer gedaan krijgen bij je gesprekspartner.‘ ’Sorry, ik zat er even met mijn gedachten niet bij.‘

Ervan uitgaande dat dit verband inderdaad bestaat, wat schieten we hiermee op? Laten we teruggaan naar de vergelijking met het leren lezen. Je geeft een kleuter die begint te brabbelen immers geen Dikke van Dale om zijn leesvaardigheid te vergroten. Nee, je leest hem voor uit boekjes met korte woorden. En zo bouw je het op tot er een kantelpunt ontstaat en het kind zelf in staat is om zijn leesvaardigheid te vergroten.

Competentieontwikkeling is niet anders. Met de medewerker die meer proactief wilde worden, ben ik begonnen samen na te denken over de dingen die hij zou kunnen oppakken in zijn project. Het bleek dat hij daar al veel over had nagedacht en hij kwam daarom snel met een paar goede suggesties. Gaandeweg merkte hij zelf op dat hij dit al veel eerder had moeten doen. Ik complimenteerde hem met zijn ideeën. Aan de inhoud zal het niet liggen, dacht ik nog bij mezelf. En hoewel het nog wel even zal duren voordat hij hier spontaan mee komt, baart oefening kunst.

Er zijn echter ook verschillen. Ik ken bijvoorbeeld geen enkele ouder die een pas lezend kind op zijn kop geeft omwille van een verkeerde uitspraak. Hoe hakkelend het ook gaat, we geven complimentjes en we weten dat het een paar jaar duurt voordat het vanzelf gaat. Gek genoeg vinden we dat volwassenen een nieuwe competentie zelfstandig en meestal binnen afzienbare tijd moeten leren.

Veel managers zijn ervan overtuigd dat het accepteren van een ontwikkelpunt voldoende is. En laten het vanaf daar aan de medewerker. Net als bij leren lezen is het bereiken van het kantelpunt een lange weg waarbij de medewerker ondersteuning en begeleiding nodig heeft.

Competentieontwikkeling is belangrijk, daar zal iedereen het mee eens zijn. Maar je kunt iets alleen maar laten groeien als je het tijd en aandacht geeft. Managers zouden zich er meer bewust van moeten zijn dat iemand die nog niet kan lezen niks zal hebben aan de titel van deze column. De juistheid ervan doet daar niks aan af.