Pieter Edelman
16 March 2010

Altreonic, de Vlaamse ontwikkelaar van het OpencomRTos-platform en bijbehorende geformaliseerde ontwikkelmethode, wil eind dit jaar complete controllers gaan aanbieden voor veiligheidskritieke systemen. Deze hardware moet voldoen aan de Safety Integrity Level (Sil) 3- en 4-standaarden, wat wil zeggen dat ze een zeer hoge betrouwbaarheid hebben, zelfs foutbestendigheid. ’Het stond altijd al wel op de roadmap, maar die geef je natuurlijk niet gelijk weg‘, vertelt CEO Eric Verhulst. ’Maar de ontwikkeling staat nog wel in de steigers.‘

Altreonic werd in september 2008 opgericht om de resultaten van Verhulsts onafhankelijke non-profit Open License Society naar de markt te brengen. ’Het eerste jaar hebben we ons een beetje koest gehouden met marketing en sales‘, vertelt Verhulst. De crisis hielp ook zeker niet mee. Op dit moment ziet de CEO de toekomst positiever in: ’We zijn er nog en we hebben wel een paar klanten, de meesten nog in de evaluatiefase. Het gaat niet denderend, maar er is groeiende belangstelling.‘ Naarmate de tools rijpen, wil Altreonic zich nu actiever gaan opstellen.

De software en ontwikkelmethode richten zich op een formelere manier van ontwikkeling dan wat vaak gebruikelijk is. De aanpak is onder meer gestoeld op de formele modelleertaal CSP (Communicating Sequential Processes). Softwareontwikkeling volgens de Altreonic-aanpak gaat dan ook via het modelleren van wat Verhulst interacting entities noemt. ’Daarmee kun je alles modelleren, niet alleen een technologisch systeem. Je stelt daarin de verschillende spelers op en de manier waarop ze op elkaar reageren.‘ Een extra voordeel hiervan is dat de software daardoor schaalbaar wordt. Een systeemontwikkelaar kan de verschillende actoren namelijk op verschillende CPU‘s in een multiprocessorsysteem mappen, of juist alles weer op een enkele processor zetten als die krachtig genoeg is geworden. Hiervoor biedt Altreonic een ontwikkel- en een debugomgeving.

Ook heeft het bedrijf een webgebaseerd platform om geformaliseerd specificaties op te stellen, genaamd Opencookbook. Een belangrijke troef daarin is dat alle termen expliciet worden gespecificeerd. Daardoor kunnen ingenieurs van verschillende disciplines beter met elkaar praten.

 advertorial 

Free webinar ‘Modernizing your code base with C++20’

As many production tool chains now adopt C++20 features, the potential this brings is unlocked. What advantages can recent versions offer to your code base? In this webinar we’ll look at the great improvements C++ has gone through and how features like concepts and ranges can transform your code. Register for video access.

Spil in het platform is OpencomRTos, een gedistribueerd realtime besturingssysteem dat volgens dezelfde formele methodes is ontwikkeld. Een van de trucs om de betrouwbaarheid te vergroten, is dat alles binnen dit RTos, inclusief de kernel, als een geïsoleerde taak draait. Altreonic levert alle broncode, ontwerpdocumentatie en modellen mee om certificering makkelijker te maken.

Deze andere aanpak blijkt niet altijd even gemakkelijk te verkopen. ’De tools staan wel op zichzelf; je kunt onze methodologie in principe met papier en potlood toepassen. Maar we gaan uit van een methodologie die ingrijpend is‘, vertelt Verhulst. Met de hardwarecontrollers denkt hij dat zijn product wat meer gaat spreken. De bedoeling is een geïntegreerd proces op te zetten van specificaties tot een werkend systeem dat zonder veel meerkosten is te certificeren.

Op dit moment telt Altreonic veertien personen, van wie vier in Linden (nabij Leuven) en tien in Oekraïne. Voorlopig blijft het bedrijf schaven aan zijn tools. Een belangrijke ontwikkeling is dat ze tegen het eind van het jaar goed op elkaar moeten aansluiten.