Pieter Edelman
17 February 2012

Het AMC, het academische ziekenhuis van de UvA, zet twee incubators op voor start-ups in medische technologie. Daarmee geeft het het startschot voor het AMC Medical Business Park. Dit moet uitgroeien tot een campus rond het ziekenhuis gericht op medische technologie, met name – maar niet uitsluitend – voor farmaceutica.

Met de incubators krijgen start-ups onder meer de kantoor- en laboratoriumruimte om hun ideeën uit te werken tot een marktrijp product. Elke incubator neemt twee tot drie start-ups onder zijn hoede. De twee broedplaatsen trappen af met vier bewoners. Een van hen ontwikkelt bijvoorbeeld apparatuur om tijdens een mammografie de druk op een borst te meten en bij te sturen. Daardoor hoeft de mammograaf niet harder te knijpen dan nodig is, wat de procedure een stuk minder pijnlijk maakt. Naar schatting is er vijf tot zeven jaar nodig voordat een bedrijf zelfstandig is.

Er hangt nu ook al een tiental spin-offs rond het AMC, die onder het initiatief worden geschaard. De komende jaren moet het businesspark verder uitgroeien met nieuwbouw.