17 March 2015

De HSA Foundation heeft versie 1.0 vrijgegeven van zijn specificatie om cpu’s, gpu’s en andere processorelementen in een systeem samen te laten werken. De specificatie schrijft voor hoe deze processorelementen het werkgeheugen kunnen delen, zodat er geen data heen en weer gekopieerd hoeven te worden tussen bijvoorbeeld cpu en gpu. Daarnaast beschrijft HSA een virtuele-machinespecificatie die als universele taal gebruikt kan worden voor het programmeren van de verschillende elementen. Drivers moeten deze intermediaire Hsail-specificatie naar platformspecifieke machinecode vertalen.

De HSA Foundation werd in 2012 opgericht door AMD, Arm, Imagination, TI en Mediatek. Korte tijd later sloten ook Samsung en Qualcomm zich aan. Zij beogen met de specificatie een universele aanpak om heterogene processorsystemen te programmeren, uiteenlopende van mobiele socs tot hpc-systemen.

De specificatie bestaat uit drie delen. Deel een is bedoeld voor hardwaremakers en definieert wat er nodig is om een HSA-compliante chip te maken. Deel twee is bedoeld voor tool- en compilerleveranciers; zij zijn verantwoordelijk voor producten die de laagniveau Hsail-specificatie genereren. Deel drie is gericht op applicatieontwikkelaars en specificeert de Api om de hardwarebronnen te beheren.

Volgens de initiatiefnemers is de HSA-specificatie vooral relevant voor chip- en toolmakers. Applicatieontwikkelaars zullen doorgaans een programmeermodel als OpenCL gebruiken.

 advertorial 

Free webinar ‘Modernizing your code base with C++20’

As many production tool chains now adopt C++20 features, the potential this brings is unlocked. What advantages can recent versions offer to your code base? In this webinar we’ll look at the great improvements C++ has gone through and how features like concepts and ranges can transform your code. Register for video access.