Paul van Gerven
14 April 2009

Een team Amerikaanse onderzoekers heeft een generator ontwikkeld die energie haalt uit zowel mechanische als zonne-energie. Nanodraden van zinkoxide vormen het hart van het apparaatje, dat een spanning van 0,6 volt kan aanleggen op basis van zonnestralen en 10 millivolt op basis van trillingen. Een groot verschil, erkent Zhong Lin Wang van Georgia Techs Center for Nanostructure Characterization, maar toch de moeite waard om te combineren. ’Soms schijnt de zon gewoon niet.‘

De nanogenerator bestaat uit een silicium substraat met aan de bovenkant een dunnefilmzonnecel van met pigment gecoate zinkoxide nanodraden. De onderkant bestaat ook uit zinkoxide nanodraden, maar in een ander arrangement en met een coating van polymeer. De mechanische energie wordt piëzo-elektrisch opgewekt wanneer een ’gekartelde‘ laag nanodraden langs een laag schraapt die daar loodrecht op staat.

Wang werkte voor de gelegenheid samen met Xudong Wang van de University of Wisconsin-Madison. Zij gaan in een vervolgonderzoek proberen de opgewekte vermogens op te krikken.