26 August 2016

Ampyx Power uit Den Haag heeft een subsidie gekregen voor een studie naar het op volle zee toepassen van zijn drone-gebaseerde systeem om windenergie op te vangen. Tot nog toe zijn alle testen met de powerplanes uitgevoerd boven land. Op zee kan echter in principe meer energie worden geoogst. De ondersteuning is afkomstig van het Topconsortium Kennis en Innovatie Wind op Zee. Het project wordt uitgevoerd samen met ECN, Marin en Mocean.

Ampyx’ plan is om energie te oogsten door autonome vliegtuigen aan een kabel in de wind te laten vliegen. Doordat ze aan de kabel trekken, wordt een generator aangedreven. Het systeem is in principe goedkoper dan een conventionele windturbine omdat er veel minder materiaal nodig is en de plaatsing veel eenvoudiger kan. Bovendien kunnen de vliegtuigen van de hogere windsnelheden op honderden meters hoogte profiteren.