26 February 2015

Het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS) voegt zich bij het vorig jaar gestarte onderzoeksprogramma Uncertainty Reduction in Smart Energy Systems (Urses) van NWO en Shell. Dankzij de deelname en bijdrage van het AMS kunnen onderzoekers de hoofdstad als proeftuin gebruiken voor de slimme energiesystemen die zij ontwikkelen.

Urses is onderdeel van de TKI Switch2Smartgrids in de topsector Energie en dient als paraplu voor elf projecten, waaraan verschillende Nederlandse universiteiten bijdragen. Het budget bedraagt 6,5 miljoen euro, waarvan 2 miljoen van Shell.

Het AMS, ook wel de derde universiteit van Amsterdam genoemd, werd vorig jaar opgericht na een competitie tussen consortia van onderzoeksinstellingen en bedrijven. Het richt zich op stedelijke innovatie, zoals vraagstukken omtrent water- en energievoorziening en afvalproblematiek.