Nieke Roos
16 November 2017

Een groep investeerders onder leiding van Nascent Ventures heeft een niet nader genoemd bedrag gestoken in Amsterdam Scientific Instruments (Asi). Deze Nikhef-spinoff maakt state-of-the-art camera’s voor elektronenmicroscopen, massaspectrometers en röntgensystemen. Met het verse kapitaal wil Asi zijn ontwikkelteam en productportfolio uitbreiden, zijn positie in de wetenschappelijke wereld verstevigen en meer business gaan genereren in opkomende industriële markten.

Het dit jaar opgezette Nascent Ventures richt zich op de op- en uitbouw van hightechstartups die aan de slag zijn gegaan met doorbraaktechnologieën van Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstituten. Het fonds is een initiatief van serieel ondernemer en investeerder Hans Brouwer (Omniradar, Optics11) en een aantal private en regionale kapitaalschieters. Het legt zelf telkens maximaal tweeënhalve ton in; door bijdragen van onder meer het Technano Fund is de totale investering in Asi hoger. Behalve zaaigeld verzorgt Nascent ook het management. Zo neemt Brouwer bij Asi de rol van ceo over van medeoprichter Hans Roeland Poolman, die zich meer bezig gaat houden met nieuwe projecten voor het Amsterdamse bedrijf.

Asi_detector

De camera’s van Asi zijn gebaseerd op de beeldvormingstechnologie die is ontwikkeld binnen het Medipix-consortium van toonaangevende natuurkundige onderzoeksinstituten onder leiding van Cern. Het brein is een ‘gepixeleerd’ asic: de chip is als een schaakbord onderverdeeld in vakjes, elk verbonden met zijn eigen stuk van een gevoelige laag erboven. Straling die op dat deel van de ‘sensor’ valt, wordt door de laag direct omgezet in een lading, die weer resulteert in een signaal naar de bijbehorende asic-pixel. Als het daar na versterking de in software instelbare drempelwaarde overstijgt, komt het terug in de output.

De Medipix-technologie biedt ruisvrije detectie met een hoge spectrale resolutie. Door de digitale verwerking en parallelle uitlezing zijn hoge framerates haalbaar zonder dode tijd. De layout van asic en uitleesborden maakt het detectieoppervlak eenvoudig schaalbaar. Verder zijn verschillende sensormaterialen en stralingsdetectiemechanismen te gebruiken, bijvoorbeeld silicium, galliumarsenide of cadmiumtelluride voor röntgen en microkanaalplaten voor massaspectrometrie.

 advertorial 
Microchip

Device lifecycle management for fleets of IoT devices

Microchip gives insight on device management, what exactly is it, how to implement it and how to roll over the device management during the roll out phase when the products are in the field. Read more. .