Nieke Roos
12 January 2017

Technisch dienstverlener Engie Services en investeringsfonds Uniiq steken zes ton in de Amsterdamse starter Semiotic Labs. Dit in 2015 opgerichte bedrijf werkt aan een combinatie van sensoren en geavanceerde algoritmes waarmee de uitval van elektromotoren is te voorspellen op basis van het stroomverbruik. Met de kapitaalinjectie – een lening die de investeerders later kunnen omzetten in aandelen – kunnen de Amsterdammers de komende anderhalf jaar vooruit.

Productieprocessen stilleggen om machines preventief te onderhouden of om uitval te verhelpen, is erg kostbaar voor bedrijven. Het is daarom belangrijk om de downtime zo veel mogelijk te beperken. De technologie van Semiotic Labs kan voorspellen wanneer machines of machineonderdelen dreigen uit te vallen. Zelflerende algoritmes detecteren afwijkingen in het stroomverbruik. Via een dashboard krijgen gebruikers vervolgens inzicht in de conditie van hun machines. Ze hoeven alleen nog onderhoud te verrichten bij signalen van dalende prestaties of een te verwachten storing.

‘Het is onze doelstelling om ongeplande downtime naar nul te reduceren. Om dit te realiseren, maken we gebruik van sensoren en machine learning- en deep learning-algoritmes. Deze leren van gegevens die we verzamelen wanneer we onze oplossing op grote schaal hebben uitgerold’, vertelt ceo Gerben Gooijers van Semiotic Labs. ‘De investering van Engie Services en Uniiq stelt ons in staat om enkele honderden sensoren bij klanten te plaatsen en zo de goede resultaten uit het laboratorium in de praktijk te valideren.’

Sinds anderhalf jaar lopen er al projecten bij verschillende klanten van Engie. Tot de gebruikers behoren de producent van bakkerijmachines Kaak en railonderhoudbedrijf Strukton. Andere klanten zijn een niet met naam genoemde bierbrouwer, de gemeente Rotterdam, installateur Inteqnion, maritiem dienstverlener Wagenborg en Tata Steel. Tijdens de proefperiode betalen zij enkel voor de sensorhardware, à 500 euro per motor, en neemt Semiotic Labs de ontwikkelkosten voor zijn rekening. Daarna wil het Amsterdamse bedrijf gaan werken met een maandabonnement per sensor.

ASML special