Pieter Edelman
4 April 2011

Naar nu blijkt heeft Google de afgelopen maanden flink de duimschroeven aangedraaid rond Android om fragmentatie tegen te gaan. Alhoewel de precieze details ontbreken, betekent dat hoogstwaarschijnlijk dat het een stuk lastiger wordt om het platform buiten de mobiele industrie te gebruiken. Bedrijven als Mentor Graphics en Montavista hebben de afgelopen jaren een business opgebouwd rond Android in andere doelmarkten, zoals consumentenelektronica, medische apparatuur, automotive infotainment en thuisautomatisering.

Sinds enkele maanden geeft Google de broncode van het platform alleen nog maar vrij aan leden van de Open Handset Alliance (OHA), nadat ze een contract hebben getekend waarin staat dat ze niet te veel veranderen aan het platform. Google houdt wel de mogelijkheid open om de broncode op een later moment alsnog onder een opensourcelicentie vrij te geven. De maatregel geldt voor de nieuwste versie 3.0, die speciaal voor tablets is ontwikkeld. Het ligt voor de hand dat dit ook zal gelden voor nieuwe versies binnen de 2.0-lijn, die voor smartphones bestemd is.

Wat de maatregel precies inhoudt voor Android buiten de doelmarkten, is nog niet geheel duidelijk. Softwarebedrijven buiten de OHA zullen de toekomstige Android-versies niet of heel laat in kunnen zetten – en de OHA richt zich puur op de smartphone- en tabletmarkten. Voor het bieden van commerciële Android-ondersteuning binnen de doelmarkten, zoals Montavista en Mentor Graphics ook doen, hebben de maatregelen waarschijnlijk weinig impact. Ook als de aanpassingen komen in de vorm van een laag bovenop het Android-platform, zal deze business waarschijnlijk doorgang kunnen vinden.

De reden voor Google om de broncode onder de pet te houden moet gedeeltelijk worden gezocht in de slechte ervaringen met het massaal toepassen van Android in een gebied waar het niet voor ontwikkeld is: tablets. De markt werd overspoeld door goedkope tablets met het smartphone-OS, wat slechts matig werkte en het platform in een slecht daglicht stelt. De 3.0-versie houdt Google voorlopig voor zichzelf om te voorkomen dat er smartphones met het tabletplatform op de markt komen. De features van de nieuwe versie zullen, waar relevant, ook worden geport naar de smartphone-variant van het OS.

 advertorial 

Sigasi Extension for Visual Studio Code

Sigasi announces the release of their VS Code Extension with rich support for SystemVerilog, Verilog, and VHDL. Our extension provides features and language support such as code navigation, project management, linting, code formatting, tooltips, outline, autocomplete, hover, and much more!

Daarnaast zouden bedrijven te veel veranderen aan het mobiele OS. Softwarestacks worden uitgeruild voor eigen makelij en ook zouden bedrijven applicaties ontwikkelen voor specifieke applicatieprocessoren. Volgens processorontwikkelaar Mips, dat nog het meest over de actie van Google kwijt wil, zijn er nu applicaties in omloop die wel op de ene maar niet op de andere Arm-processor werken. Daarom definieert Google nu – naast platformonafhankelijke Java-infrastructuur – een standaard instructieset voor de Arm-architectuur waar iedereen aan zich moet houden. Ook voor X86 en Mips zou een dergelijke standaard in de maak zijn. De PowerPC-poort van Mentor Graphics zou daarmee wel buiten de boot vallen.