Paul van Gerven
15 March 2019

Als een laser perfect licht uitzendt, absorbeert een antilaser licht juist volledig. Onderzoekers van de TU Wenen hebben aangetoond dat zoiets echt mogelijk is, zelfs als het om complex verstrooide lichtgolven gaat.

‘We hebben elke dag te maken met verstrooiing. Mobiele telefoons vangen signalen op die verschillende malen zijn afgeketst. Zogenaamde random lasers werken op basis van dit soort verstrooiing. Ze hebben een complexe interne structuur waar golfen op afketsen en stralen daardoor een zeer specifiek golfpatroon uit’, legt hoogleraar theoretische fysica Stefan Rotter van de TU Wenen uit.

antilaser
Experimentele opstelling van de antilaser. Willekeurig geplaatste teflon cilinders verstrooien microgolven op weg naar de detector. Foto: TU Wenen

Rotters team toonde aan dat het proces ook omgekeerd kan werken. In plaats van een lichtbron die, al naar gelang de interne structuur, een specifieke golf uitzendt, absorbeert een random antilaser zo’n specifieke golf vrijwel geheel. In zijn algemeenheid is voor elk object dat golven voldoende sterk absorbeert, een golfpatroon te vinden dat perfect wordt geabsorbeerd.

Ook al staat de methode nog in de kinderschoenen, het is niet moeilijk te zien hoe deze vondst toegepast zou kunnen worden. ‘Je zou bijvoorbeeld een gsm-signaal zodanig kunnen aanpassen dat mobieltjes ze beter absorberen’, zegt Rotter.

BCe24 save the date