René Raaijmakers
26 June 2006

De seinen staan op groen voor het programma voor Hightech Systemen (HTS), maar er zijn nog een aantal hordes te nemen. Dat maakt Bits&Chips op uit gesprekken met Philips Applied Technologies, TNO Industrie, waarnemers en potentiële deelnemers. Na aanvankelijke reserves zijn Apptech en TNO in ondertrouw met het initiatief. Op dit moment is nog sprake van een gearrangeerd huwelijk al hebben beide partijen een positieve grondhouding. Hun definitieve jawoord moeten ze echter nog geven. Momenteel bespreken ze de posities in het nieuwe huwelijksbed.

Dan de financiering. Om met een doortimmerd voorstel bij EZ in Den Haag aan te komen is een financiële toezegging nodig van deelnemende bedrijven. In het voorgenomen publiek-private hightechonderzoek staat de overheid garant voor 40 miljoen euro budget over vijf jaar, maar de andere 40 miljoen euro moet wel op tafel komen: van bedrijven en universiteiten. Het is nog steeds wachten op het vallen van de belangrijkste dominostenen.

0662612435500
Theo Boshuisen, industrieveteraan en trekker van het Hightech Systemen-initiatief: ’Een warm gevoel is niet voldoende.‘

Theo Boshuisen, een van de trekkers van het HTS-initiatief, roept al maanden dat het ’binnen enkele weken rond‘ is, maar in feite is er nog steeds een patstelling. Philips Medical Systems is positief. Ook DAP zal in de lijn van Philips‘ sense and simplicity-filosofie gebruik willen maken van hightech mechatronica. Deze partijen wachten echter op Philips Applied Technologies. Dat is niet voor niets. Apptech is van strategisch belang. Het is niet alleen de interne leverancier van mechatronica voor Philips-divisies, de kennis die het onderdeel levert is bovendien van wereldformaat. Beter is er gewoon niet. Wie operatierobots, automatische verplegers en stofzuigende robots op zijn productroadmap heeft staan, koestert natuurlijk de kennisbron die daarvoor cruciaal is.

Waarnemers zeggen dat ook bij ASML het enthousiasme aanvankelijk niet erg groot was. ’Er is draagvlak voor dit vakgebied. Maar een warm gevoel is anders dan consequenties verbinden. We zitten nog te veel in het warme gevoel, al zijn veel partijen bezig om het warme gevoel om te zetten in een speerpunt voor het vakgebied‘, zei Theo Boshuisen op het congres Mechatronica2006. Tijdens zijn optreden op deze conferentie van We Are en de Bom in Raamsdonksveer hield industrieveteraan Boshuisen opnieuw een pleidooi voor Hightech Systems, al kwam het woord niet op zijn Powerpoint voor.

ASML special

Het is mede aan de TU Eindhoven te danken dat er weer vaart zit in het initiatief. Na een felle discussie van Theo Boshuisen met de directeuren Jan Mengelers van TNO Industrie en Cees van Uijen van Philips Applied Technologies begin april, zette de TUE in een 3TU-actie met de TU Delft en de UT een lobby op. De TUE-mechatronicahoogleraar Maarten Steinbuch werd gevraagd om de neuzen weer in dezelfde richting te krijgen.

Steinbuchs actie lijkt te slagen. Zowel TNO Industrie als Philips Applied Technologies spraken vorige week tegenover Bits&Chips uit dat het programma voor Hightech Systemen wat hen betreft van start kan gaan. ’Maar we moeten wel met een goed gedefinieerd voorstel in Den Haag aankomen. Het ministerie van EZ wordt overstroomt met aanvragen en alleen als we het gefundeerd en met gesloten rijen doen, maken we een kans‘, aldus Egbert-Jan Sol, directeur Kennis bij TNO Industrie in Eindhoven. Sol verwacht dat het nog tot na de zomervakantie duurt voor het zover is. Ook Apptech-directeur Cees van Uijen laat zich in dezelfde zin uit. ’Ik verwacht dat we er wel uit gaan komen, maar dat het najaar wordt voordat we rond zijn.‘

Net als Van Uijen van Apptech zegt ook Egbert-Jan Sol dat het weinig zin heeft om een researchprogramma op te zetten dat voortbouwt op het huidige onderzoek in de mechatronica. Apptech en TNO dekken het terrein goed af. ’Je moet op een hoger ambitieniveau insteken‘, benadrukt Sol. ’We moeten onderzoekslijnen definiëren voor technologie die we over vier jaar kunnen gaan integreren in productideeën en die over acht tot tien jaar in de winkel liggen. Duidelijk is dat de gedachten voor de researchagenda meer richting medische technologie gaan, een terrein waarvoor vooral partijen met Philips-DNA sterke belangstelling hebben.‘

In de huidige opzet zijn TNO Industrie en Philips Applied Technologies als ’probleemeigenaren‘ de belangrijkste trekkers van een programma voor precompetitief hightech-systeemonderzoek. Het idee is om met de research vaart te krijgen in nieuwe ambitieuze onderzoeksrichtingen en de kennis en mensen na vijf jaar onder te brengen bij onder meer TNO en Philips Apptech. Boshuisen op Mechatronica2006: ’Na vijf jaar heffen we het programma op.‘