Paul van Gerven
20 September 2017

Onderzoekers van Berkeley Lab zijn erin geslaagd koolstofdioxide direct in brandstoffen om te zetten met een rendement dat vergelijkbaar is met natuurlijke fotosynthese. Als een silicium zonnepaneel de benodigde energie levert, bedraagt het rendement maximaal vier procent. Met een tandem III-V-Si-zonnecel is zelfs vijf procent mogelijk. De efficiëntie van planten verschilt sterk per soort, maar komt daar niet bovenuit.

kunstmatige_fotosynthese
De elektrodes spelen een cruciale rol in de productie van zonnebrandstoffen. Op hun oppervlak vinden namelijk de elektrochemische reacties plaats. Ze moeten daarom zowel een efficiënte katalysator als een goede donor of acceptor van elektronen zijn. Bron: Clarissa Towle/Berkeley Lab