Pieter Edelman
18 February 2014

ASML gaat jaarlijks 25 beurzen uitdelen aan excellente Nederlandse masterstudenten van de drie technische universiteiten. Tot nu toe richtte het bedrijf zich met zijn studiebeurzen op buitenlands talent, maar ASML wil meer nadruk leggen op talent uit eigen land, schrijft de TUE Cursor.

De beurzen zijn goed voor tienduizend euro over twee jaar. Studenten die bij ASML stage gaan lopen, kunnen bovendien rekenen op een vergoeding van vijfhonderd euro per maand en trainingen op het gebied van management en sociale vaardigheden. Met de maatregel hoopt ASML studenten over te halen om een technische master te kiezen. De beurs is overigens een gift. In het verleden moest het bedrag worden terugbetaald als de ontvanger niet voor drie jaar bij ASML in dienst trad na het afstuderen.

Om in aanmerking te komen moet de kandidaat een technische of natuurkundige opleiding volgen en gemiddeld tussen de acht en de tien staan. In de toekomst wil ASML gaan selecteren op de behoefte, maar nu is dat nog niet aan de orde.